Bodik
นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลประจำส่วนบุคคล

เราอาจรวบรวมข้อมูลประจำส่วนบุคคลจากผู้ใช้ด้วยหลายวิธี รวมเข้าด้วยกันแต่ไม่จำกัด เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ทำการสั่งซื้อ และในการเชื่อมต่อกับกิจกรรมอื่น, การบริการ, ลักษณะเฉพาะ หรือ ทรัพยากรที่เรามีบนเว็บไซต์ การเยี่ยมชมของผู้ใช้จะไม่ถูกเปิดเผย เราจะเก็บข้อมูลประจำส่วนบุคคลจากผู้ใช้เอาไว้เว้นแต่ว่าผู้ใช้เสนอความสมัครใจกับเรา ซึ่งผู้ใช้สามารถปฏิเสธหารให้ข้อมูลส่วนตัว เว้นแต่อาจมีการป้องกันไม่ให้มีส่วนร่วมของเว็บไซต์ในบางกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล

เราอาจเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อใดก็ตามที่พวกเราทำการโต้ตอบผ่านเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลนี้อาจรวมถึง ชื่อเบราว์เซอร์, ประเภทคอมพิวเตอร์และข้อมูลทางเทคนิคของผู้ใช้ที่ทำการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา เช่น ระบบปฏิบัติการ และ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน

เว็บเบราว์เซอร์คุกกี้

เว็บไซต์ของเราอาจใช้ "คุกกี้" เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ ผู้ใช้เว็บเบราว์เซอร์วางคุกกี้ในฮาร์ดไดรฟ์สำหรับเก็บบันทึกวัตถุประสงค์และการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาในบางครั้ง ผู้ใช้อาจตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ หรือ แจ้งเตือนเมื่อทีคุกกี้ถูกส่งให้คุณ เช่นนั้นบันทึกไว้ว่าบางส่วนของเว็บไซต์อาจทำงานไม่ตรงคุณสมบัติ

วิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล ประสบการณ์

Gainers Life pte. Ltd. อาจจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

- การปรับปรุงการบริการลูกค้า
ข้อมูลของคุณช่วยให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นลักษณะแบบส่วนตัว
เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดเพื่อจะเข้าใจว่าผู้ใช้ของเราเป็นกลุ่มที่ใช้บริการและทรัพยากรที่มีให้บนเว็บไซต์ของเรา
- เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา
เราอาจนำข้อเสนอแนะที่คุณให้มาใช้ในการปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา
- การชำระเงิน
เราอาจใช้ข้อมูลของผู้ใช้เพื่อให้บริการเมื่อพวกเขาทำการสั่งซื้อ ซึ่งเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้แก่มือที่สามเว้นแต่กรณีจำเป็นในการให้บริการ
- การใช้โปรโมชั่น, การประกวด, การสำรวจสำหรับคุณรูปแบบเว็บไซต์อื่นๆ
การส่งข้อมูลให้ผู้ใช้เมื่อพวกเขาตกลงที่จะรับข้อมูลที่เราคิดว่าพวกเขาอาจให้ความสนใจ
- การส่งอีเมล์เป็นระยะ
เราอาจใช้ที่อยู่อีเมล์ในการส่งข้อมูลให้ผู้ใช้และอัพเดตที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อของพวกเขา และอาจใช้ในการตอบคำถามหรือคำร้องอื่น หากผู้ใช้เลือกที่จะเข้าร่วม อาจได้รับอีเมล์ที่รวมถึงข่าวสารของบริษัท, อัพเดต, ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ฯลฯ เมื่อไรก็ตามที่ผู้ใช้ต้องการยพเลิกการรับอีเมล์ข่าวสาร เราจะรวมวิธีการยกเลิกเอาไว้ด้านล่างของแต่ละอีเมล์ หรือผู้ใช้สามารถติดต่อเราผ่านเว็บไซต์ของเราได้

วิธีที่เราปกป้องข้อมูลของคุณ

เราเลือกใช้การเก็บรวมรวมข้อมูลที่เหมาะสม จัดเก็บข้อมูลการประมวลผลและการปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต, การเปลี่ยนแปลง, การเปิดเผยหรือการทำลายข้อมูลส่วนตัวของคุณ ทั้งชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, ข้อมูลทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรา

การแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เราไม่ขาย, แลกเปลี่ยน หรือเช่า ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้แก่ผู้อื่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลรวมพันธุกรรมประชากรเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้กับหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา พันธมิตรและผู้โฆษณาที่เชื่อถือได้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจใช้บริการของบุคคลที่สามในการทำธุรกิจของเรา การบริหารจัดการกิจกรรมในนามของเรา เช่น ส่งจดหมายข่าวของเราหรือทำการสำรวจ เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามนี้เพื่อจุดประสงค์ในการจำกัดการให้ที่คุณได้อนุญาตให้กับเราแล้ว

เปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัว

Gainers Life pte. Ltd. ได้ตัดสินใจที่จะอัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตอนไหนก็ได้ หากเราทำแล้วเราจะประกาศแจ้งเตือนในหน้าหลักของเว็บไซต์, ปรับปรุงวันที่อัพเดตไว้ด้านล่างของอัเมล์ที่ส่งให้กับคุณ เราให้การสนับสนุนผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบหน้านี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ คุณได้ยอมรับและเห็นว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวและรับทราบเป็นระยะๆ

การยอมรับข้อตกลงนี้

ความหมายของการยอมรับนโยบายเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ของเรา การใช้เว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของคุณต่อไปนี้ การโพสต์การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้จะถือว่าได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนั้น

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้, การปฏิบัติในเว็บไซต์หรือการจัดการกับเว็บไซต์ของคุณ กรุณาติดต่อเราที่ :
Gainers Life pte. Ltd.
http://th.bodi-k.com/th/
ตึกไทม์สแคว์ เลขที่246 ห้อง317 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
info@th.bodi-k.com